Conference presentations

24. Piotr Nyga, Bartłomiej J. Jankiewicz, Krzysztof Kopczyński, Dominik Jamioła, Jerzy Choma, Aleksandra Dziura, “Submicrometer silica particles with plasmonic shells”, Invited talk at the WELCOME Scientific Meeting on Hybrid Nanostructures 2011, August 28-31 2011, Toruń, Poland.
23. Bartłomiej J. Jankiewicz, Piotr Nyga, Krzysztof Kopczyński, Dominik Jamioła, Jerzy Choma, “Fabrication and optical properties of rod-like silica core/semicontinous gold shell microstructures”, WELCOME Scientific Meeting on Hybrid Nanostructures 2011, August 28-31 2011, Toruń, Poland.
22. Bartłomiej J. Jankiewicz, Piotr Nyga, Krzysztof Kopczyński, Aleksandra Babis, Dominik Jamioła, Jerzy Choma, “Fabrication and optical properties of micron silica rods with shell in form of semicontinous gold layer. Oral presentation at the 5th National Conference on Nanotechnology NANO 2011, July 3-7 2011, Gdansk, Poland.
21. N. Czechowski, M. Schmidt, P. Nyga, R. Litvin, T.H.P. Brotosudarmo, H. Scheer, S. Maćkowski, „Wzbudzenie plazmonowe jako metoda kontroli fluorescencji kompleksów fotosyntetycznych”, Technologie kwantowe 2011, Warszawa; 04-06 03 2011.
20. A.V. Kildishev, S. Xiao, V. P. Drachev, X. Ni, L. J. Prokopeva, J. Trieschmann, P. Nyga, V. M. Shalaev, “Active Nanoplasmonics: Experimental and Numerical Studies at Purdue,” YSMM’11 Workshop on Metamaterials and 4th Young Scientist Meeting on Metamaterials, February 14-16 2011, Valencia, Spain.
19. P. Nyga, M.D. Thoreson, J. Fang, A.V. Kildishev, L.J. Prokopeva, U.K. Chettiar, V.M. Shalaev, V.P. Drachev, “Semicontinuous 3-D Films: Fabrication and Footprint Modeling,” YSMM’11 Workshop on Metamaterials and 4th Young Scientist Meeting on Metamaterials, February 14-16 2011, Valencia, Spain.
18. J. Choma, A. Dziura, D. Jamioła, P. Nyga, M. Jaroniec: "Preparation and properties of core-shell silica-gold particles”, XII Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications" simultaneously with 2nd Compositum conference "Hybride Nanocomposites and their Applications", August 24-28, 2010, Kielce-Ameliówka, Poland, p. 17.
17. J. Choma, A. Dziura, D. Jamioła, P. Nyga, M. Jaroniec: „Preparation and properties of core-shell silica-gold particles”, Sympozjum: “Zjawiska międzyfazowe: wczoraj, dziś i jutro”, UMCS, 01-02 października 2010 r., Lublin, s. 42.
16. M. Schmidt, N. Czechowski, P. Nyga, A.O. Govorov, S. Maćkowski, “Absorption enhancement in light-harvesting complexes coupled to plasmons in a silver island film: experiment and theory,” Passion for Knowledge - Passion for Photons, Donostia - San Senbastian, 29.09 – 1.10 2010.
15. J. Kaszewski, I. Pełech ,P. Nyga, D. Moszyński, E. Borowiak- Paleń, W. Łojkowski, U. Narkiewicz, „Nanokrystaliczny ditlenek cyrkonu domieszkowany terbem otrzymany metodą sol-gel,” PoWieFoNa 2010, Zielona Góra (Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologii).
14. U. Narkiewicz, J. Kaszewski, P. Nyga, W. Łojkowski, “Influence of calcination temperature on luminescent properties of ZrO_2 :Tb nanopowders obtained in modified sol-gel process,” MPA 2010, Braga, Portugalia.
13. J. Kaszewski, I. Pełech, P. Nyga, D. Moszyński, E. Borowiak-Paleń, W. Łojkowski, J. Mierczyk, U. Narkiewicz, “Sol-gel preparation of nanocrystalline terbium doped zirconium dioxide,” EMRS 2010, Warszawa.
12. R. Kowerdziej, J.Parka, P. Nyga, B. Salski, ”Designing tunable left handed metamaterials with nematic liquid crystal layers”, Fourth International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, Karlsruhe, Germany, September 2010.
11. P. Nyga, B.J. Jankiewicz, K. Kopczyński, D. Jamioła, A. Dziura, J. Choma, „Właściwości optyczne submikronowych kulek krzemionkowych z płaszczem w postaci nieciągłej nanowarstwy złota”, IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010, Poznań, 28.06 - 02.07 2010.
10. N. Czechowski, P. Nyga, R. Litvin, T.H.P. Brotosudarmo, H. Scheer, S. Maćkowski,”Wzbudzenie plazmonowe jako metoda kontroli fluorescencji kompleksów fotosyntetycznych,” IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010, Poznań, 28.06 - 02.07 2010.
9. V.M. Shalaev, U.K. Chettiar, P. Nyga, M.D. Thoreson, A.V. Kildishev, V.P. Drachev, “Simulations of realistic semicontinuous metal films,” SPIE Optics+Photonics, August 1 – 5, 2010, (Invited Paper), Paper 7766-18.
8. P. Nyga, V. de Silva, V.P. Drachev, V.M. Shalaev, “Właściwości optyczne i laserowa fotomodyfikacja nanowarstw złota na submikrometrowych kulkach krzemionkowych”, IX Krajowe Sympozjum Techniki Laserowej STL2009, Świnoujście 21–25.09.2009.
7. P. Nyga, M.D. Thoreson, V.P. Drachev, V.M. Shalaev, “Spektralnie selektywna laserowa fotomodyfikacja cienkich warstw srebra”, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2009, Warszawa, 22–26 czerwca 2009.
6. V.P. Drachev, V.C. de Silva, P. Nyga, V.M. Shalaev, "Scattering cancellation with plasmonic shells," Proceedings of SPIE Volume 7395, Paper 7395-65 (2009).
5. U.K. Chettiar, P. Nyga, A.V. Kildishev, V.P. Drachev, V.M. Shalaev, "Enhancement of Nonlinearity in Random Metal-Dielectric Films," CLEO/QELS, May 31 – June 5, 2009, Baltimore, Maryland, USA.
4. P. Nyga, U.K. Chettiar, M.D. Thoreson, Z. Liu, V.P. Drachev, A.V. Kildishev, V.M. Shalaev, "Full-wave Modeling of Experimental Random Metal Films," Progress In Electromagnetics Research Symposium, Cambridge, USA, July 2-6, 2008.
3. V.C. de Silva, P. Nyga, M.D. Thoreson, V.P. Drachev, and V. M. Shalaev, "Plasmonic Filters with IR Windows of Transparency," in Conference on Lasers and Electro-Optics/Quantum Electronics and Laser Science Conference and Photonic Applications Systems Technologies, OSA Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2008), paper QTuJ3.
2. P. Nyga, M.D. Thoreson, V. de Silva, V.P. Drachev, V.M. Shalaev, "Photomodification of Semicontinuous Silver Films with ps Pulses - New Spectrum-Structure Optimization Technique," in Frontiers in Optics, OSA Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2007), paper PDP_D5.
1. P. Nyga, M.D. Thoreson, V. de Silva, H. Yuan, V.P. Drachev, V.M. Shalaev, "Infrared Filters Based on Photomodification of Semicontinuous Metal Films," in Frontiers in Optics, OSA Technical Digest (CD) (Optical Society of America, 2006), paper FTuU3.