Plasmonics related publications:

B.J.Jankiewicz, D. Jamiola, J. Choma, M. Jaroniec, Silica-metal core-shell nanostructures,
Advances in Colloid and Interface Science, (2011), In Press, doi:10.1016/j.cis.2011.11.002.

J. Choma, D. Jamioła, P. Nyga, M. Jaroniec, Synthesis of rod-like silica-gold core-shell structures,
Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 393, 37–41, (2012), doi:10.1016/j.colsurfa.2011.10.021.

N. Czechowski, P. Nyga, M.K. Schmidt, T.H.P. Brotosudarmo, H. Scheer, D. Piatkowski, S. Mackowski, Absorption Enhancement in Peridinin–Chlorophyll–Protein Light-Harvesting Complexes Coupled to Semicontinuous Silver Film,
Plasmonics, (2011), DOI: 10.1007/s11468-011-9283-7, online first.

S. Mackowski, L. Bujak, N. Czechowski, M.K. Schmidt, R. Litvin, D. Piatkowski, P. Nyga, T.H.P. Brotosudarmo, Spektroskopia Optyczna Nanostruktur Hybrydowych,
Nauka i Przemysł, UMCS 2011.

M.D. Thoreson, J. Fang, A.V. Kildishev, L.J. Prokopeva, P. Nyga, U.K. Chettiar, V.M. Shalaev, V.P. Drachev, Fabrication and realistic modeling of three-dimensional metal-dielectric composites
J. Nanophoton. 5, 051513 (2011); doi:10.1117/1.3590208

J. Choma, A. Dziura, D. Jamioła, P. Nyga, M.Jaroniec, Preparation and properties of silica-gold core-shell particles
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 373, 167-171 (2011)

B.J. Jankiewicz, J. Choma, D. Jamioła, M. Jaroniec, Nanostruktury krzemionkowo-metaliczne I. Otrzymywanie i modyfikacja nanocząstek krzemionkowych
Wiad. Chem. 64, 914-942 (2010)

B.J. Jankiewicz, J. Choma, D. Jamioła, M. Jaroniec, Nanostruktury krzemionkowo-metaliczne II. Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie
Wiad. Chem. 64, 943-981 (2010)

J. Choma, A. Dziura, D. Jamioła, P. Nyga, M Jaroniec, Synteza nanocząstek złota na powierzchni koloidów krzemionkowych
Ochrona Środowiska, 32, 3-6 (2010)

U.K. Chettiar, P. Nyga, M.D. Thoreson, A.V. Kildishev, V.P. Drachev, V.M. Shalaev, FDTD Modeling of Realistic Semicontinuous Metal Films
Appl. Phys. B, 100, 159-168 (2010)

P. Nyga, V.P. Drachev, M.D. Thoreson, V.M. Shalaev, Mid-IR plasmonics and photomodification with Ag films
Appl. Phys. B, 93, 59-68 (2008)

M.A. Noginov, G. Zhu, M. Bahoura, C.E. Small, C. Davison, J. Adegoke, V.P. Drachev, P. Nyga, V.M. Shalaev, Enhancement of spontaneous and stimulated emission of a rhodamine 6G dye by an Ag aggregate
Phys. Rev. B 74, 184203-184208 (2006)